Fitex - Center zdravja

Banner
Homeopatija

slika1Utemeljitelj homeopatije je Samuel Hahnemann, ki je v 18. stoletju v Nemčiji razvil posebno metodo zdravljenja, katerega osnovno načelo je "podobno zdravi podobno" (homoios - enak, patos - trpljenje) - strup, ki povzroča bolezenske simptome pri zdravem človeku lahko v razredčenem stanju zdravi enake simptome pri bolniku.

Po Hahnemann-u je bolj kot je snov razredčena tem bolj učinkuje. Zdravilni pripravki včasih sploh ne vsebujejo prvotne snovi. Homeopatsko zdravljenje poskuša spodbuditi proces samozdravljenja, ne pa zatirati bolezenske znake.

Po homeopatskem prepričanju lahko določeno bolezen pozdravi le sredstvo, ki v zdravem organizmu povzroči tej bolezni podobne simptome. Po takšnem prepričanju vse bolezni izhajajo iz neuravnovešene življenjske sile. Zdravljenje s homeopatijo je usmerjeno k vzpostavitvi notranjega ravnovesja.

 

Kontakt

Ljubljana
Fitex d.o.o. Center zdravja
Email:
info@centerzdravja.net

zz1Dunajska c. 120A
1000 Ljubljana
Tel.: 01 568 40 91
Fax: 01 565 95 36

Laško
Zdravilišče Laško
zzZ
Zdraviliška 4
3270 Laško
Tel.: 03 73 45 772
Tel.: 03 73 45 700

Tel.: 031 566 262
www.zdravilisce-lasko.si

Nazarje
Savinjska cesta 18zz3
3331 Nazarje
Tel.: 041 519 195