Fitex - Center zdravja

Banner
Način rehabilitacije

rehabilitacija12V Centru zdravja svojim pacientom priporočamo številne programe medicinske rehabilitacije. Ti programi vsebujejo različne zdravstvene pristope in načine usposabljanja pacientov k normalnim funkcijam gibanja lokomotornega aparata in drugih sistemov organizma procesom samooskrbe in dela.


Proces konzervativne medicinske rehabilitacije pacientov z ovirami gibanja teče po dveh usmeritvah:

  1. v smeri izboljšanja fiziološkega in adaptativnega gibanja;
  2. v smeri nadomeščanja izgubljene funkcije gibanja s pomočjo zdravstvenih pripomočkov, ortoz in ortopedskih aparatov.


Glede na to, da je naš Center zdravja združen s prodajo zdravstvenih pripomočkov, je rehabilitacija naših pacientov uspešna.

 

 

 

Kontakt

Ljubljana
Fitex d.o.o. Center zdravja
Email:
info@centerzdravja.net

zz1Dunajska c. 120A
1000 Ljubljana
Tel.: 01 568 40 91
Fax: 01 565 95 36

Laško
Zdravilišče Laško
zzZ
Zdraviliška 4
3270 Laško
Tel.: 03 73 45 772
Tel.: 03 73 45 700

Tel.: 031 566 262
www.zdravilisce-lasko.si

Nazarje
Savinjska cesta 18zz3
3331 Nazarje
Tel.: 041 519 195